skip to Main Content

Sample Heading

ANALIZY STATYSTYCZNE

Jeżeli potrzebujesz wsparcia przy opracowaniu badań własnych, przy analizie badań marketingowych oraz wyników badań do referatów i artykułów, to nasz Zespół w tym pomoże.

Oferujemy:

Kompleksową obsługę dotyczącą zagadnień analiz statystycznych

Pomoc w opracowaniu narzędzi do zbierania danych

Sporządzanie bazy danych na podstawie dostarczonych materiałów

Przeprowadzanie analizy statystycznej danych

Opracowywanie i interpretacja wyników

Wyniki przedstawiamy w formie gotowego raportu.

Udzielamy darmowych konsultacji.