skip to Main Content

Sample Heading

FINANSE

Już dziś możesz zadbać o swoje finanse i skorzystać z usług profesjonalistów. Nasz zespół pomoże w rozwoju Twojej firmy, udzieli potrzebnego wsparcia, a także dokona odpowiednich analiz i zasugeruje optymalne rozwiązania.

Nasze usługi w zakresie finansów obejmują:

Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania firmy

Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie z Unii Europejskiej

Wsparcie przy procesie pozyskiwania leasingu

Opiniowanie umów kredytowych, leasingowych i innych

Analiza poprawności i efektywności transakcji przeprowadzanych przez klienta

Wsparcie przy tworzeniu budżetów firmy

Tworzenie biznesplanów działalności

Analiza marżowości transakcji z kontrahentami

Przeglądy due dillegence

Wsparcie w postępowaniu podatkowym i sądowo-administracyjnym