skip to Main Content
Kontrole Skarbowe W 2016 Roku

Kontrole skarbowe w 2016 roku

Resort Finansów pracuje nad projektem Krajowego Planu Działania Administracji Podatkowej 2016. W jego założeniach przewidziane zostały branże podlegające wzmożonym kontrolom skarbowym w 2016 roku. Źródłem informacji, na podstawie których wytypowane zostały poszczególne obszary, są wyniki kontroli skarbowych przeprowadzonych od lipca…

Czytaj więcej
Prokurent Odpowiedzialny Jak Zarząd

Prokurent odpowiedzialny jak zarząd

Obecne prawo, co do zasady, nie wymusza odpowiedzialności prokurenta wobec osób trzecich za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Odpowiedzialność taką ponosi zarząd spółki. Prokurent jest upoważniony do podejmowania czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Natomiast zbycie przedsiębiorstwa wymaga…

Czytaj więcej
Jak Uniknąć Kasy Fiskalnej

Jak uniknąć kasy fiskalnej

Przedsiębiorcy, dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, zobowiązani są do ewidencji sprzedaży za pomocą kas fiskalnych. Obowiązek ten wynika z Ustawy o VAT (rozdział 3, art. 111). Bardzo istotnym dokumentem ściśle powiązanym z tym…

Czytaj więcej