skip to Main Content
Kontrole Skarbowe W 2016 Roku

Kontrole skarbowe w 2016 roku

Resort Finansów pracuje nad projektem Krajowego Planu Działania Administracji Podatkowej 2016. W jego założeniach przewidziane zostały branże podlegające wzmożonym kontrolom skarbowym w 2016 roku. Źródłem informacji, na podstawie których wytypowane zostały poszczególne obszary, są wyniki kontroli skarbowych przeprowadzonych od lipca 2014 do czerwca 2015 roku, w których ujawniono najwięcej nieprawidłowości.

Do najczęstszych nadużyć i nieprawidłowości należą:

– zatrudnianie pracowników na czarno,
– nieprawidłowe odliczanie VAT,
– niewpłacanie zaliczek na podatek dochodowy
– ewidencjonowanie „lewych” faktur, na podstawie których firmy odliczają sobie VAT i zwiększają koszty, a tym samym oszukują Skarb Państwa,
– brak aktualizacji danych zawartych w zgłoszeniu identyfikacyjnym.

Do firm, które mogą spodziewać się kontroli skarbowych w 2016 roku należą przede wszystkim firmy świadczące usługi o charakterze niematerialnym, takie jak: usługi finansowe, ubezpieczeniowe, doradztwo prawne, podatkowe, usługi transportowe, logistyczne, budowlane. Przy działalnościach usługowych najwięcej wątpliwości wśród kontrolerów skarbowych wzbudza trudność w udokumentowaniu wykonania danej usługi, jak również zmierzenia jej wartości. Często jedynym dowodem dokumentującym realność przeprowadzonej transakcji jest faktura VAT, potwierdzenia wpłat na konto czy korespondencja elektroniczna. Z kolei najwięcej przypadków wyłudzeń VAT kontrolerzy wykryli wśród przedsiębiorstw handlu sprzętem elektronicznym. Do pozostałych podmiotów handlowych, znajdujących się na liście planowanych kontroli, należą firmy handlujące produktami spożywczymi i tytoniem, a także branża opieki zdrowotnej, motoryzacyjna, paliwowa, obrót nieruchomościami oraz producenci materiałów budowlanych.

Innymi przedsiębiorstwami, należącymi do branż z ograniczonym zaufaniem Skarbu Państwa są przedsiębiorcy, których przedmiotem działalności jest e-handel i usługi informatyczne. Do najczęstszych przewinień tych podmiotów należą:
– niedopełnianie obowiązków rejestracyjnych,
– nie zgłaszanie firmy jako podatnika VAT czynnego,
– nierzetelne rejestrowanie sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej lub faktur VAT, a co za tym idzie zatajanie przychodów z działalności,
– braki w dokumentacji podatkowej,
– braki w dowodach zakupu towarów.

Przy tak długiej liście planowanych kontroli ciężko będzie ustrzec się przed nią. Dlatego też zamiast zastanawiać się jak jej uniknąć, lepiej odpowiednio się do niej przygotować. Na pewno pomocne w tym będzie przeprowadzenie wewnętrznych kontroli oraz prześwietlenie kontrahentów, z którymi są zawarte, bądź będą zawierane umowy.

Źródło: www.infor.pl