skip to Main Content
Nowe Wzory Deklaracji VAT

Nowe wzory deklaracji VAT

Nowe wzory deklaracji VAT obowiązują od 1 sierpnia 2016, zgodnie z wydanym Rozporządzeniem Ministra Finansów z 25 lipca 2016r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług.

NOWE WZORY DEKLARACJI VAT OBOWIĄZUJĄ W NASTĘPUJĄCYCH DRUKACH

• VAT-7 (17)
• VAT-7K (11)
• VAT-7D (8)
• VAT-8 (8)
• VAT-9M (6)

Powyższe deklaracje mają zastosowanie:
• VAT-7, VAT-8, VAT-9M – rozliczenie miesięczne począwszy od sierpnia 2016 włącznie,
• VAT-7K i VAT-7D – rozliczenie kwartalne od III kwartału 2016 włącznie.

Dotychczasowe deklaracje nadal można wykorzystywać, jednak nie dłużej niż do rozliczenia ostatniego okresu rozliczeniowego roku 2016. Wyłączeniem od tej zasady są podatnicy dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, do których ma zastosowanie art. 103 ust. 5a-5d ustawy o VAT. Zobowiązani są do stosowania nowych wzorów od dnia ich wprowadzenia.