skip to Main Content
Zmiany W Zakazie Konkurencji

Zmiany w zakazie konkurencji

Wraz ze zmianami w rządzie przyszedł czas na zmiany w Państwie. Partia PiS złożyła projekt ustawy skracający okres zakazu konkurencji dla byłych członków zarządu spółek Skarbu Państwa. Może to być duży krok w równości wobec prawa. Do tej pory spółki Skarbu Państwa były niejako faworyzowane. Możliwe, że jest to pierwszy krok ku lepszym zmianom.

Jakie dokładnie zmiany mają nastąpić w tym zakresie?

Przede wszystkim ustawodawca chce skrócić okres zakazu konkurencji do 12 miesięcy oraz wprowadzić 65% podatek  od nadwyżki odszkodowania za ponad 12-miesięczny okres zakazu konkurencji. Ponadto w przypadku odpraw w planie jest trzymiesięczny próg wynagrodzenia.

Ale to nie wszystko.

Oprócz wysokiego opodatkowania odpraw, rząd zamierza również obniżyć pensje w spółkach Skarbu Państwa. Wszystko po to, aby wprowadzić pewną sprawiedliwość, której do tej pory brakowało.

Na pewno jest to dobra informacja dla firm z sektora prywatnego. Jest to pewnego rodzaju przełom, który może mieć wpływ na konsolidację i odnowę wspólnoty narodowej. Tak bynajmniej twierdzą władze partii Prawo i Sprawiedliwość. Stworzony przez tę partię program w dużej mierze skierowany jest właśnie do gospodarki prywatnej. Ma on pomóc w przełamaniu barier, które ograniczają aktywność z nią związaną.

Czy dzięki proponowanym zmianom faktycznie coś się zmieni?

Przekonamy się w najbliższej przyszłości.

Źródło: Biznes.pl